Regulamin

                                                       Regulamin obiektu „TURKUS”

 1. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu, najpóźniej w dniu następnym do godziny 12- stej.
 2. Niezwłocznie po przyjeździe klienci zobowiązani są dokonać meldunku.
 3. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 4. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14- stej, kończy o 10-tej.
 5. Samochody należy parkować w wyznaczonych miejscach, parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 6. W naszym domu gościnnym nie akceptujemy zwierząt.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23- ciej do 6- stej rano.
 8. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczami od pokoju również klucz od drzwi wejściowych do domu. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych po powrocie do obiektu podczas trwającej ciszy nocnej.
 9. Z aneksu kuchennego wolno korzystać do godziny 22- giej.

W obiekcie zabronione jest:

 1. Ewidentne zakłócanie spokoju, np. odtwarzanie głośnej muzyki.
 2. Zapraszanie i przyjmowanie gości, niebędących klientami domu gościnnego „Turkus”.
 3. Zachowanie wczasowiczów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 4. Palenie tytoniu na terenie całego obiektu.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 1. Będącym po wyraźnym wpływem alkoholu, lub środków odurzających.
 2. Zachowującym się agresywnie

Osoby naruszające zasady regulaminu zobowiązane są do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.

 

Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ( również zagubienie kluczy).

Ze względu na wymagania ochrony p/pożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub  aparatów zasilanych energią elektryczną, nie  stanowiących  stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i  zasilaczy urządzeń komputerowych.

 

Wpłacona zaliczka zwracana jest w całości, gdy nie dojdzie do realizacji pobytu z winy właściciela obiektu.

W przypadku jakichkolwiek reklamacji, zastrzeżeń,  prosimy zgłaszać je  podczas pobytu, nie przy wykwaterowaniu, gdyż tylko wtedy będziemy mogli dołożyć wszelkich starań, celem ich niwelacji.

Nie odpowiadamy za niedogodności, związane z brakiem dostawy prądu lub wody.